Історичні аспекти використання спортивних та рухливих ігор у фізичній підготовці військовослужбовців Збройних Сил України

Олександр Піддубний, Сергій Палевич, Жанна Цимбалюк, Антон Мусієнко

Анотація


Актуальність проблеми дослідження зумовлена необхідністю вивчення історичного досвіду становлення, впровадження та розвитку вправ із розділу «Спортивні та рухливі ігри», з метою реалізації державної політики щодо якісної розробки керівних документів з фізичної підготовки та спортивно-масової роботи військовослужбовців Збройних Сил України. Мета: проведення порівняльного аналізу використання спортивних та рухливих ігор в фізичній підготовці та спортивно-масовій роботі військовослужбовців за період з середини ХІХ сторіччя до наших часів. Методи: теоретичні ‒ аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, керівних документів з проблеми дослідження, узагальнення сучасного досвіду фізичної підготовки військовослужбовців. Результати: розглянуто період з середини ХІХ сторіччя до наших часів. Представлено порівняльний аналіз застосування ігрових вправ у фізичній підготовці військ у передреволюційні, післяреволюційні, радянські періоди та часи Незалежності. Висновки: мета застосування ігрових вправ змінювалась разом зі змінами в системі бойової підготовки військ. Осмислення і раціональне використання накопиченого досвіду відкриває можливості визначати перспективи подальшого впровадження вправ з цього розділу при розробці керівних документів (Настанов, Керівництв)із фізичної підготовки військовослужбовців. 

Ключові слова


військовослужбовці; фізична підготовка; спортивні ігри; рухливі ігри.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гавроник, В.И., Максимович, В.А., & Знатнова, Е.В. (2017). Исторические этапы развития военно-прикладной физической подготовки. Педагогічні аспекти професійної підготовки майбутнього фахівця з фізичного виховання та спорту, 147 (1), 287-290. http://C:/Users/User/Downloads/VchdpuPN_2017_147(1)__54.pdf

Иглин, А.В. (2016). Содержание комплексных занятий по физкультуре с использованием спортивных игр в системе военных довузовских образовательных организаций. Научное обозрение. Педагогические науки, 6, 65-80. URL: https:// science-pedagogy.ru/ru/article/view?id=1574

Кирпенко, В.М., Корчагін, М.В., Одінаєв, О.К., Піддубний, О.Г., Попов, Ф.І., & Сіянко, О.В. (2017). Аеронавтичне багатоборство. Харків : ХНУПС.

Макаров, Р.Н. (1979). Физическая подготовка летчика ВВС. М.: ВВА им. Ю.А. Гагарина.

Макаров, Р.Н. (1988). Методические рекомендации по физической и психофизиологической подготовке летного и курсантского состава гражданской авиации. М.: Воздушный транспорт.

Маракушин, А.И., Ровный, А.С., & Попов, Ф.И. (2009). Тест Макарова как средство профессионально-психологического отбора курсантов на операторские специальности. Слобожанський науково-спортивний вісник, 3, 324-328.

Марищук, В.Л. (1970). Оценка эмоциональной устойчивости, прогноз напряженности. Военно-инженерная психология. М.: Воениздат.

Марищук, В.Л., Горелов, А.А., & Лотоненко, А.А. (2010). Особенности деятельности военного лётчика и физическая подготовка. Культура физическая и здоровье, 1, 41-44. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17785504

Наставление для командного и начальствующего состава РККА – индивидуальная гимнастика на каждый день (НФП-39) (1939). М. : Государственное военное издательство Народного комиссариата обороны Союза ССР.

Наставление по физической подготовке Вооруженных Сил Союза ССР (НФП-48) (1948). М.: Воениздат Министерства обороны Союза ССР.

Наставление по физической подготовке Советской Армии и Военно-морских Сил (НФП-54) (1954). М.: Воениздат Министерства обороны Союза ССР.

Наставление по физическому воспитанию в суворовских, нахимовских и подготовительных военных училищах (НФВ-1954) (1954). М.: Воениздат Министерства обороны Союза ССР.

Наставление по физической подготовке Вооруженных сил Союза ССР (НФП-59) (1959). М.: Воениздат Министерства обороны Союза ССР.

Наставление по физической подготовке Вооруженных Сил СССР (НФП-66) (1966). М.: Воениздат Министерства обороны Союза ССР.

Наставление по физической подготовке Советской Армии и Военно-морского Флота (НФП-78) (1978). М.: Воениздат Министерства обороны СССР.

Наставление по физической подготовке в Советской Армии и Военно-морском Флоте (НФП-87) (1987). М.: Воениздат.

Настанова з фізичної підготовки у Збройних Силах України (НФП-2009) (2009). К.: Міністерство оборони України.

Попов, Ф.И., Маракушин, А.И., & Бреславец, Н.Н. (2011). Физическая подготовка летного состава – компонент безопасности полетов. Физическое воспитание студентов. 3, 76-79. URL: https://www.sportedu.org.ua/html/journal/2011-N3/11pfiofs.pdf

Руководство по спортивной работе в ВС СССР (1962). М.: Воениздат Министерства обороны Союза ССР.

Смазнов, К.С., Гуков, Н.Е., & Девятов, В.А. (2020). Результаты исследования применения средств гимнастики в физической подготовке военнослужащих Вооруженных Сил России (1700-1918 г. г.). Научно-спортивный вестник Урала и Сибири. 1 (25), 53-57. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42390776

Сорокин, В.П., Андросов, А.М., Федюк, Н.С., & Павлов, А.Г. (2017). Значение теоретических знаний по физической подготовке для слушателей военных академий Министерства Обороны Российской Федерации. Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 4 (146), 223-227. http://lesgaft-notes.spb.ru/files/4-146-2017/p223-227.pdf

Тимчасова настанова з фізичної підготовки у Збройних Силах України (ТНФП-2014) (2014). К.: Генеральний штаб, 160.

Физические упражнения в РККА (1931). М.: Государственное военное издательство.

General regulation. Military Aeronautical Pentathlon. Edition Conseil International du Sport Militaire (2012).

Military pentathlon. Annexes. Edition International military sports council (2016).

Military pentathlon. Contest regulation. Edition International military sports council (2016).

Military pentathlon. General regulation. Edition International military sports council (2016).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.