Рівень спеціальної витривалості баскетболістів студентської команди

Ю. І. Вакарчук, Н. О. Пащенко

Аннотация


Стаття розглядає рівень спеціальної витривалості баскетболістів
студентської команди.


Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Коваль М. В. Рівень спеціальної працездатності баскетболістів студентської команди / М. В. Коваль, Н.І. Чуча. // Спортивные игры. – 2016. – №. 1. – С. 21-24.

Помещикова И. П. Изменение уровня специальной выносливости баскетболистов студенческой команды под влиянием метода сопряженных упражнений / И. П. Помещикова, Е. С. Харченко, А. Є. Хачатурян. // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и

единоборств в. – 2015. – С. 152.

Помещикова І. П. Рівень загальної працездатності баскетболісток команди першої ліги / І.П. Помещикова, Н. О. Пащенко // Фізична культура, спорт та здоров ’я : ма тер і али XIV Міжнародної науково-практичної конференції, (Харків, 10 – 12 грудня 2014 р.) [

Електронний ресурс ]. – Харків : ХДАФК, 2014. – C. 191–194.

Помещикова І. П. Функціональний стан серцево-судинної системи у баскетболісток команди першої ліги в процесі проведення лікарсько-педагогічних спостережень / І. П. Помещикова, Л. В. Науменко, Л. А. Рубан // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2015. – № 1. – С. 100–103.

Червона С. зміни рівня фізичної підготовленості гандболістів 13–14 років під впливом акробатичних вправ та вправ із застосуванням коорди- наційної драбини / Світлана Червона, Олена Бикова, Ірина Помещикова // Слобожанський науково-спортивний вiсник. – Харків :

Хдафк, 2016. – №5(55).– с.95–99.– doi:10.15391/snsv.2016-5.017

Чуча Н. І., Кравченко О. С. Зміна рівня витривалості баскетболісток студентських команд /Н. І. Чуча, О. С. Кравченко // Міжнародна науково-практична конференція" Фізична культура, спорт та здоров'я". – 2015. – С. 114-116.

Pomeschikova I. Functional state of the cardiovascular system at female basketball players of a team of the first league in the course of carrying out medical and pedagogical observation / I. Pomeschikova, L. Ruban, L. Naumenko // Slobozhanskyi herald of science and sport. – 2015. – №.

(45). – С. 102-107.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.