Рівень розвитку координаційних здібностей та функціонального стану слухового аналізатора волейболістів 11-12 років

Алішер Ерназаров, О. К. Моисеєнко

Аннотация


В статті наведені показники координаційних здібностей та
функціонального стану слухового аналізатора та їх зміни впродовж
навчального року


Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Беляев А. В. Волейбол: [учебник для вузов] / под общ. ред. А. В. Беляева, М. В. Савина. – М.: СпортАкадемПресс, 2002. – 368 с.

Беляев А. В. Волейбол: [учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. 022300 – Физ. культура и спорт / под общ. ред. А. В. Беляева, М. В. Савина. – М.: СпортАкадемПресс, 2006. – 358 с.

Бикова О. О. Акробатичні вправи та вправи із застосуванням швидкісної (координаційної) драбини як засіб покращення координаційної підготовленості гандболістів / О. О. Бикова //

Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2016. – №. 139 (1). – С. 25-29.

Моисеенко Е. К. Влияние специально направленных упражнений на функциональное состояние сенсорных систем и двигательную подготовленность детей дошкольного возраста / Е.К. Моисеенко. //Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в

высших учебных заведениях. – 2014. – С. 91.

Моисеенко Е. К. Оценка уровня вестибулярной устойчивости волейболистов и баскетболистов команд ХГАФК / Е. К. Моисеенко, И. В. Ширяева, Ю. А. Горчанюк, Н. А. Пащенко. //Спортивные игры. – 2016. – №. 1. – С. 25-28.

Помещикова І. П. Вплив показників вестибулярної стійкості на ріень техніко-тактичної підготовленості баскетболісток студентської команди / І. П. Помещикова, М. В. Коваль, А.О. Чек, О. В. Кудимова // матеріали конференції Физическое воспитание и спорт в высших

учебных заведениях. – 2015. – С. 153.

Ровний А. С. Механізм сенсорного контролю точних рухів спортсменів протягом тренувального заняття / А. С. Ровний. // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2001. – № 1. – С. 31 – 34.

Ровний А. С. Формування системи сенсорного контролю точнісних рухів спортсменів / А.С. Ровний // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2000. – № 2 – 3. – С. 59–63.

Шевченко О. О. Особливості прояву координаційних здібностей в волейболі та бадмінтоні / О. О. Шевченко, Г. В. Натаров //Спортивные игры. – 2016. – №. 1. – С. 57–60.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.