Рівень показників концентрації уваги баскетболісток з вадами слуху

В. В. Заболотня, Н. І. Чуча

Аннотация


В ігровій діяльності баскетболіста мають значення різноманітні
параметри уваги. Встановлено, що баскетболістки з вадами слуху мають
«високий» рівень концентрації уваги у тесті Пьерона – Рузера.


Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Воронова В. И. Особенности проявления внимания у спортсменов высокой квалификации / В. И. Воронова, С. Е. Шутова // Наука в олимпийском спорте – 2004. – №2. – С. 76 – 81.

Івченко О. М. Стан контролю психологічної підготовленості баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки / О. М. Івченко, О. О.Мітова / Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації // Збірник статей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21 квітня 2016 р., Харківська державна академія фізичної культури / за 18н.18. О.В. Пєшкової [та 18н..]. – Харків : ФОП Панов А. М., 2016. – С. 274 – 279.

Мітова О. О. Контроль параметрів уваги у баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки / О. О. Мітова, О. М. Івченко // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Х. : ХДАФК, 2015. – С. 74 – 77.

Помещикова І. П. Вплив рівня функцій уваги на ігрові показники баскетболістів 12–13 років. / І. П. Помещикова, Я. Г. Кадигроб, М. В.Коваль, Т. Н. Мальцева // Спортивні ігри – №2 – 2016 – С. 44 – 46.

Помещикова І. П. Рівень концентрації уваги баскетболісток 13 – 14 років / І. П. Помещикова, А. В. Назаревич, І. М. Євтушенко // Физическое воспитание и спорт в высшых учебных заведениях: сборник статей X Международной научной конференции, посвященной 60-летию БГТУ им. В.Г. Шухова и 210-летию ХНПУ имени Г.С. Сковороды, 24–25 апреля 2014 года: в 2-х ч.– Харьков, 2014. – Ч.2.– С. 157–160.

Чуча Н. І. Визначення рівня параметрів уваги студенток-баскетболісток / Н. І. Чуча //Фізична культура, спорт та здоров’я: стан і перспективи в умовах сучасного українського

державотворення в контексті 25-річчя Незалежності України: матеріали XVl Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 8–9 грудня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – Харків : ХДАФК, 2016. – С. 240–243.

Шутова С. Е. Свойства внимания как факторы, обеспечивающие эффективность соревновательной деятельности баскетболистов различной квалификации / С. Е. Шутова // Физическое воспитание студентов творческих специальностей. Сб. науч. тр. – Харьков: ХХПИ, 1999. – № 2. – С. 8–12.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.