Зміни рівня швидкісної та швидкісно-силової підготовленості юних тенісистів 7-9 років

В. О. Зайцева, О. О. Шевченко

Аннотация


Мета дослідження є дослідити динаміку швидкісних та
швидкісно-силових якостей юних тенісистів 7–9 років. Матеріал і методи.
У дослідженні приймала участь 12 юних тенісистів 7–9 років ДЮСШ № 11 м.
Харків. Спортивний стаж спортсменів 1–2 роки. Заняття проводилися 6 годин
на неділю. Тривалість тренувального заняття була 90 хвилин. Результати.
Виявлена динаміка результатів швидкісної та швидкісно-силової
підготовленості тенісистів 7–9 років протягом року.


Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Арзютов Г. М. Стратегія відбору гравців в настільному тенісі. / Г. М. Арзютов, В. М. Зюзь. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць / За ред. проф. СС Єрмакова.–Х.: ХДАДМ (ХХПІ). – 2007. – №.9. – С. 6-12.

Бикова О. О. Зміни рівня швидкісно-силових здібностей гандболістів-пляжників 14– 15 років під впливом спеціально підібраних вправ / О. О. Бикова, І. П. Помещикова, Е. Я. Стрельникова, Т. П. Ляхова // Слобожанський науково-спортивний вісник – Харків, 2015. – №. 6. – С. 30–34.

Годик М. А. Комплексный контроль в спортивних играх / М. А. Годик, А. П. Скородумова . – М.: Советский спорт, 2010. - 336 с.

Горчанюк Ю. А. Значення швидкісно-силових здібностей у підготовці волейболістів. /Ю. А. Горчанюк, О. О. Шевченко, Ю. І. Кривець // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях. Сборник статей X1 международной научной конференции 6–7 февраля 2015 года. – Т.2 – Белгород-Харьков-Красноярск: ХДАФК, 2015. – С. 21–24.

Гришко Л. Г. Настільний теніс: Навчальна програма для дитячо -юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю / Л. Г. Гришко, Ю. Ю. Гришко, М. В. Ібраїмова. – Київ: РНМК, 2013. –136 с.

Запорожанов В. А. Управление и контроль в тренировке спортсменов / В. А. Запорожанов, Ф. Х. Хоршид // Теория и практика физической культуры : методическое пособие. – К. : НУФВСУ, 1994. – 44 с.

Собко И. Н. Текущий контроль физической и функциональной подготовленности баскетболисток с нарушениями слуха. / И. Н. Собко, В. Э. Куделко, О. А. Шевченко. //Физическое воспитание студентов. Научный журнал. – Харьков, ХООНОКУ-ХГАДИ,

– № 1. – С. 105–107.

Шевченко О. О. Поточний контроль швидкісно-силової підго-товленості волейболістів 13–14 років. / О. О. Шевченко, В. І. Лучик. // Проблемы и перспективы развития спортивних игр и единоборств в высших учебных заведениях. Сборник статей XІІ международной научной конференции 5–6 февраля 2016 года. –Харьков : ХДАФК,

– №2. – С. 63–65.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.