Оптимізація процесу підготовки кутових гравців у гандболі до ефективних техніко-тактичних дій у нападі

Б. А. Земляченко, С. П. Червона

Аннотация


Етап спеціалізованої базової підготовки гандболістів є дуже
значущим для створення базових умінь та навичок, що необхідні для вдалого
ведення змагальної діяльності гандболістів високого рівня. Необхідність
оптимізації такої підготовки кутових гравців розглянуто у матеріалах статті.


Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Бикова О. О. Теорія та методика викладання гандболу: [навчальний посібник] / О. О. Бикова, С. П. Червона. – Харків : ХГАФК, 2006. – 160 с.

Быкова Е. А. Зависимость результативности бросков в падении от уровня ситуационной тревожности у гандболисток различных амплуа // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб. научн. трудов под ред. проф. С.С. Ермакова.–Х. : ХДАДМ (ХХПІ). – 2006. – №. 1. – С. 13–19.

Быкова Е. А. Психическая готовность к соревнованию как один из факторов, определяющих эффективность игры гандболісток // Слобожанський науково-спортивний вiсник:[наук.-теор. журн.]. – Харків : ХДАФК. – 2007. – №. 12. – С. 121–124.

Гандбол. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл Олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності. – Киев : Експрес, 2003. – 150 с.

Цапенко В. А. Тактика игры в гандбол: учебное пособие для преподавателей физического воспитания и студентов высших учебных заведений / В. А. Цапенко, А. Е. Гусак, Э. Ю. Дорошенко. – Запорожье : ЗГУ, 2004. – 106 с.

Червона С. Ф. Особенности игры гандбольного вратаря во время реализации семиметрового штрафного броска //Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2010. – №. 2. – С. 60-63.

Червона С. Ф. Факторы, обеспечивающие надежность выполнения штрафных бросков в гандболе / С. Ф. Червона. // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб. научн. тр. под ред. проф. Ермакова С.С. – Харьков: ХГАДИ (ХХПИ). – 2006. – №. 1. – С. 45–49.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.