Рівень підготовленості баскетбольних арбітрів до змагань

М. П. Подтикан, І. П. Помещикова, І. В. Ширяєва

Аннотация


Розглянуто рівень фізичної і теоретичної підготовленості до змагань
арбітрів Вивчено стан рухової активності баскетбольних арбітрів під час гри.


Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Абдула А. Б. Дослідження рухової діяльності арбітрів у футболі / А. Б. Абдула //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. – № 5. – С. 85–87.

Абдула А. Б. Удосконалення фізичної підготовки футбольних арбітрів: автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» /А. Б. Абдула. – Х., 2011. – 20 с.

Паєвський В. В. Значення суддівства в сучасному спорті / В. В. Паєвський, М. Прошкін. //Спортивные игры. – 2017. – №. 2. – С. 53–55.

Паєвський В. В. Напрями удосконалення професійної підготовленості суддів з волейболу /В. В. Паєвський, К. Р. Кравчук // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях // Сборник статей Х международной научной

конференции, Белгород–Харьков, 2014. – С. 106–109.

Помещикова І. П. Підвищення рівня спеціальної підготовленості молодих баскетбольних арбітрів / І. П. Помещикова, Н. О. Пащенко, О. Д. Печников. //Слобожанський науково-спортивний вісник – 2013. – №. 5. – С. 192 – 195.

Шаленко В. В. Підготовка арбітрів у футболі : метод. реком. для студ. спеціалізації «Футбол» / В. В. Шаленко, В. І. Перевозник. – Х. : ХДАФК, 2001. – 92 с.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.