Зміни показників координаційних здібностей гандболістів 13-14 років протягом року

Л. В. Попова, О. О. Бикова

Аннотация


В статті проаналізовано зміни показників координаційної
підготовленості гандболістів 13–14 років протягом навчального року.


Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Бикова О. О. Зв’язок ефективності змагальної діяльності гандболістів 13–14 років з показниками фізичної підготовленості / О. О. Бикова // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2016. – Вип. 23. – С. 16–20.

Быкова Е. А. Роль акробатической подготовки в учебно-тренировочном процессе гандболисток / Е. А. Быкова // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Х. : ХДАФК,

– №9. – С. 89–92.

Гант О. Є. Підбір варіанту перед ігрової розминки з урахуванням особливостей типу нервової системи гандболістів / О. Є. Гант, О. О. Бикова // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків : ХДАФК, 2016. – № 3(53). – С. 25–29

Помещикова І. П. Оптимізація предігрової підготовки гравців в баскетболі /І. П. Помещикова, О. А. Єфімов // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ред. проф. Єрмакова С. С. – Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2006. – № 2. – С. 47–50.

Сергієнко Л. П. Комплексний педагогічний контроль розвитку координаційних дібностей дітей у віці 13-14 років/ Л. П. Сергієнко // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Х. : ХДАФК, 2015. – № 4 (48). – С. 78 – 83.

Ширяєва І. В. Особливості розвитку координаційних здібностей юних баскетболістів / І. В. Ширяєва, Є. С. Харченко //Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура, спорт та здоров'я»: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції, (Харків,

–11 грудня 2015 р.) [Електронний ресурс ] – Харків : ХДАФК, 2015. – С. 127–128.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.