Рівень результативності кидків м`яча у кошик баскетболісток груп базової підготовки ДЮСШ

О. Г. Чебенєєва, Н. І. Чуча

Аннотация


Кидок м’яча у кошик є одним із важливих елементів гри та
фундаментальних ігрових навичок, від яких залежить успішна діяльність
гравців під час гри. Встановлено, що умови змагань впливають на зниження
влучності кидків м’яча у кошик у дівчат 13 – 14 років.


Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Кудимов В. Н. Применение метода экспертной оценки техники в процессе обучения штрафному броску в баскетболе / В. Н. Кудимов // Спортивные игры в физическом воспитании и спорте: Материалы международной научно – практической конференции. – Смоленск. –2002. – С. 355 – 358.

Помещикова І. П. Точність кидків м’яча в кошик баскетболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки / І. П. Помещикова, Є. С.Харченко// Спортивные игры – № 2 – Харьков: ХГАФК, 2017. – С. 56–59.

Харченко Є. С. Аналіз точності кидків м’яча в кошик баскетболістами студентської команди/ Є.С. Харченко, І.П. Помещикова // Баскетбол: історія, сучасність, перспективи : матеріали І Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної інтернет-конференції

(м. Дніпро, 20-21 грудня) – [Електронний ресурс] – Дніпро : ДДІФКіС, 2016. – С. 179 – 182.

Чуча Н.. Анализ результативности бросков студенческой баскетбольной команды ХНУ в соревнованиях студенческой баскетбольной лиги Украины. / Н.. Чуча, В..Олейник,

П..Баранец // Спортивные игры № 2 // Научный журнал – Харьков ХГАФК, 2017.– С. 75 – 78.

Чуча Н. І. Баскетбол. [Навчальний посібник] / Н.. Чуча, І.. Помещикова, Н.. Пащенко. – Харків ХДАФК, 2007. – 138 с.

Шевченко О.. Фактори, які впливають на точність кидків в баскетболі / О.О. Шевченко, О.О. Беліков, О.В. Кудімова // Сборник статей Х международной научной конференции, 7 февраля 2014 г. – Т. 2 – Белгород – Харьков – Красноярск; ХГАФК, 2014. – С. 219 – 222.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.