Рівень фізичної та технічної підготовленості тенісистів на етапі початкової підготовки

Н. Д. Щекотіхіна, О. О. Шевченко

Аннотация


У статті розглянуто рівень показників фізичної та технічної
підготовленості юних спортсменів на етапі початкової підготовки в
настільному тенісі.


Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Барчукова Г. В. Современные подходы формирования технико -тактического мастерства игроков в настольный теннис: учеб. пособие для студентов и слушателей института повышения квалификации и переподготовки кадров РГАФК / РГАФК / Г. В. Барчукова. – М., 1997. – 66 с.

Барчукова Г. В. Методы контроля технико-тактической подготовленности спортсменов в настольном теннисе: метод. пособие для студентов и слушателей ФПК РГАФК / РГАФК / Г. В. Барчукова. — М., 1996. – 96 с.

Гришко Л. Г. Настільний теніс: Навчальна програма д ля дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю /

Л. Г. Гришко, Ю. Ю. Гришко, М. В. Ібраїмова. – Київ : РНМК, 2013. – 136 с.

Зюзь В. М. Цільова точність, швидкість польоту м’яча та час рухової реакції юних тенісистів на етапі попередньої базової (6–10 років) багаторічної підготовки в настільному тенісі. / В. М. Зюзь // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Теорія та методика навчання: фізична культура і спорт: Зб. наук. пр. – К.: НПУ

імені М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 3. – С. 28–34.

Ландик В. И. Методология спортивной подготовки: настольный теннис / Ю. Т. Похоленчук, Г. Н. Арзютов – Донецк : Норд-Пресс., 2005 – 612 с.

Шевченко В. О. Характеристика прояву фізичних якостей в змагальній діяльності тенісистів / В. О. Шевченко, О. І. Сотнікова. // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях. Сборник статей XІ международной научной конференции 6-7 февраля 2015 года. – Т.2 – Белгород-

Харьков-Красноярск: ХДАФК, 2015.– С. 192–196.

Шевченко О. О. Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості юних тенісисток на етапі початкової підготовки / О. О. Шевченко // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2014. – №. 6 (44). – С. 126–128.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.