Формування навичок гри у волейбол і баскетбол школярів 5-6 класів на основі застосування рухливих ігор

Ольга Львівна Дуброва, Ігор Борисович Гринченко

Анотація


В статті представлені результати власного дослідження щодо шляхів підвищення фізичної підготовленості школярів і формування навичок ігри у баскетбол і волейбол учнів 5-6 класів на основі використання запропонованого комплексу рухливих ігор. Дослідження проводилося на протязі двох років зі школярами загальноосвітніх закладів м. Бахмут, Донецької області. На підставі отриманих даних педагогічного експерименту ми констатували той факт, що комплекс рухливих ігор, який був цілеспрямовано підібраний для формування спеціалізованих рухів (навичок) гри, а також для розвитку фізичних якостей і рухливо-координаційних здібностей, що притаманні баскетболу і волейболу (спритність, прудкість, стрибучість, влучність) цілком виправданий і підтверджується цифровим матеріалом (порівняльними показниками фізичної підготовленості між контрольною та експериментальною групою й тестами в показниках сформованості основних технічних дій досліджуваних розділів шкільної програми).

Повний текст:

PDF

Посилання


Аксьонова, О. П. (2011). «Нова фізична культура: система методів навчання». Теорія та методика фізичного виховання, №3, 25–31.

Андрощук, Н. В. (2011). Рухливі ігри та естафети у фізичному вихованні школярів. Тернопіль: ― Підручники і посібники.

Безверхня, Г. В., Семенов, А. А., Килимистий, М. М., & Маслюк, Р. В. (2014). Рухливі ігри з методикою викладання : навч. посібник. Умань : ВПЦ «Візаві».

Демчишин, А. А. (1986). Волейбол - гра для всіх. Київ : Здоров'я.

Демчишин, А. П., Артюр, В. М., Демчишин, В. А., & Фалес, Й. Г. (1992). Рухливі і спортивні ігри в школі. Київ : Освіта.

Дубенчук, А. І. (2010). Волейбол: Спортивні ігри в школі. Харків : Ранок.

Железняк, Ю.Д., Портнова, Ю.М., & Савин, В. П. (Eds). (2008).

Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства: учебник для студ. высш. учеб. заведений. Москва : Издательский центр «Академия».

Козак, Є. П., & Прозар, М.В. (2008). Методика вдосконалення техніко-тактичних дій волейболістів: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А.

Козіна, Ж.Л. (Eds)., Поярков, Ю.М., Церковна, О.В., & Вороб’єва, В.О. (2010). Спортивні ігри: навчальний посібник для студентів факультетів фізичної культури педагогічних вищих навчальних закладів.: у 2 томах. Т.1: Загальні основи теорії і методики спортивних ігор. Харків : Точка.

Корносенко, О.К., Бондаренко, В.В., Хоменко, П.В. (2012). Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав. Полтава.

Кругляк, О.Я. (2004). Рухливі ігри та естафети в школі: методичний посібник. Тернопіль: «Підручники та Посібники».

Круцевич, Т. Ю. (Eds). (2012). Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5–9 класи: [програма]. Київ. Retrieved from https://osvita.ua/school/program/program-5-9/56135/

Ламкова, О. І., & Дорофєєва, С.В. (2009). Рухливі ігри та естафети. Харків: Ранок.

Максимів, Г.З. (2007). Технологія навчання гри в баскетбол учнів загальноосвітньої школи. (Автореферат дисертації канд. наук з фіз. вих. і спорту). Львів, Україна.

Митова, Е., & Раковская, И. (2012). «Волейбол в системе общеобразовательных учебных заведений». Спортивний вісник Придніпров'я, № 1, 84–88.

Поляковський, В.І. (1998). Баскетбол у школі. Луцьк : Надстир’я.

Приступа, Є. Н., Петришин, Ю. В., & Виноградський, Б. А. (2014). Дидактичні ігри з м’ячами. Львів : ЛДУФК.

Фурманов, А. Г. (2009). Волейбол: уч. пособие. Минск: Современная школа.

Хапко, В. Е. (1987). Волейбол в школе. Киев: Здоровья.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.