Фізична підготовка і методика розвитку рухових якостей футболістів

Сергій Ігорович Лебедєв

Анотація


Мета: теоретично обґрунтувати фізичну підготовку та методику розвитку рухових якостей футболістів та провести порівняльний аналіз загальної фізичної підготовленості. Матеріал і методи: аналіз науково-методичної літератури, педагогічні спостереження; методи математичної статистики. Результати: розглянуто основні положення розвитку рухових якостей та методики фізичної підготовки на етапі попередньої базової підготовки юних футболістів та проведено аналіз показників загальної фізичної підготовленості. Висновки: визначено, що рухова навичка більш успішно формується на базі достатньої фізичної підготовленості, в заняттях із футболістами 1-го року навчання близько 50% часу відводиться фізичній підготовці. Другого року навчання рекомендують дещо зменшувати час на фізичну підготовку завдяки збільшенню часу на технічну підготовку. З 10-11 років переважно покращуються результати в бігу на 15 м з місця (р<0,001), бігу на 30 м з місця (р<0,05) та з ходу (р<0,01), стрибку вгору та довжину (р<0,05) з місця. З 11 до 12 років суттєво покращуються показники в бігу на 15 м з місця (р<0,001), стрибки у довжину з місця (р<0,001), бігу на 30 м з місця (р<0,001) та з ходу (р<0,01), бігу на 300 м (р<0,01).


Повний текст:

PDF

Посилання


Антипов, А.В., & Губа, В.П., & Тюленьков, С.Ю. (2008). Диагностика и тренировка двигательных способностей в детско-юношеском футболе: научно-методическое пособие. Москва: Советский спорт.

Варюшин, В.В. (2007). Тренировка юных футболистов: учебное пособие. Москва: Физическая культура.

Годик, М.А., & Скородумова, А.П. (2010). Комплексный контроль в спортивных играх. Москва: Советский спорт.

Зубаль, М.В., & Єдинак, Г.А. (2008). Організаційно-методичні основи вдосконалення фізичних якостей хлопців 7–17 років у процесі фізичного виховання. Кам’янець-Подільський: ПП «О. А. Буйницький».

Коваль, С.С. (2011). «Сравнительный анализ динамики развития физических качеств юных футболистов 10-12 лет». Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1, 56–60.

Костюкевич, В.М., Шамардін, В.М., & Воронова, В. І. (2015). Футбол: навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву. К.: Республіканський науково-методичний кабінет.

Лебедєв, С. І. (2013). «Визначення рівня швидкісних здібностей юних футболістів у віці від 10-12 років». Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 8, 56–61.

Платонов, В. Н. (2004). Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практическое приложение. Киев : Олимпийская литература.

Платонов, В. Н. (2013). Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее практическое применение. Киев : Олимпийская литература.

Сиренко, П. А. (2009). Развитие двигательных качеств у квалифицированных футболистов. Харьков: Новое слово.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.