Динаміка показників технічної підготовленості та вестибулярної стійкості волейболістів 13-14 років під впливом спеціально підібраних комплексів вправ

Олена Костянтинівна Моісеєнко, Юрій Андрійович Горчанюк, Євген Сергійович Харченко

Анотація


Мета: визначення ступеню впливу спеціальних вправ, спрямованих на активізацію вестибулярної сенсорної системи на технічну підготовленість та функціональний стан вестибулярного аналізатора волейболістів 13–14років. Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, вивчення документальних матеріалів і педагогічне спостереження, педагогічне тестування, методи визначення окремих показників вестибулярного аналізатора до і після стандартних вестибулярних навантажень на кріслі Барані, методи математичної статистики. Результати: в статті наведено показники технічної підготовленості та вестибулярної стійкості юних волейболістів, і їх зміни під впливом стандартних обертальних навантажень на кріслі Барані до і після застосування комплексів спеціально підібраних вправ спрямованих на поліпшення функціювання вестибулярного аналізатора. Висновки: Таким чином, на підставі статистичного аналізу даних, отриманих після експерименту можна констатувати, що запропонована нами система спеціальних вправ, направлених на вдосконалення функціональності вестибулярного аналізатора позитивно вплинула на розвиток функцій органу рівноваги і опосередковано поліпшила показники технічної підготовленості волейболістів 13 – 14 років.

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонова, О.А. (2006). Возрастная анатомия и физиология. Москва : Высшие образование.

Батуев, А.С. (2009). Физиология высшей нервной деятельности и сенсорних систем. (3th ed.). ПСб. : Питер.

Блещунов, Н.В. (1974). Влияние раздражений вестибулярного анализатора на соматовегетативные реакции у спортсменов с учетом возраста и спортивной квалификации. (Автореферат дисертации кандидата биологических наук). Харьков, Украина.

Кузьменко, І.О. (2011). «Вплив спеціально спрямованих вправ на функціональний стан зорового та вестибулярного аналізаторів школярів середніх класів». Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичної культури, спорту і здоров’я людини, Вип. 15. Т. 2. 110 – 115.

Масляк, І.П. (2004). «Співвідношення рівня розвитку спритності та витривалості з вестибулярною стійкістю у дітей молодшого шкільного віку». Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту, Вип. 8, Т. 2, 226 – 231.

Моисеенко, О.К. (2012). «Определение функционального состояния вестибулярного анализатора детей 5-6 лет». Физическое воспитание студентов, № 2, 70-73.

Помещикова, И.П., & Чек, А.О. (2014). «Уровень вестибулярной устойчивости баскетболисток студенческой команды». Материалы ІІ Международной электронной (заочной) науч.-практ. конф., посвященной итогам ХХІІ зимних Олимпийских игр в г.Сочи. 431-434.

Ровний, А.С. (2001). Сенсорні механізми управління точнісними рухами людини. Харків : ХДАФК.

Шестерова, Л.Е. (2004). Вплив рівня активності сенсорних функцій на вдосконалення рухових здібностей школярів середніх класів. (Автореферат дисертації кандидата наук з фізичного виховання і спорту). Харків, Україна.

John, Walkenbach. (2004). «Excel 2003 Formulas». Wiley Publishing inc, 2004. 830.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.