Зміни фізичної підготовленості гандболісток 9–10 років протягом навчально-тренувального року

Олена Олександрівна Несен, Ту Яньхао

Анотація


Мета: визначити зміни показників фізичної підготовленості гандболісток 9–10 років протягом навчально-тренувального року. Матеріал та методи дослідження: у дослідженні приймали участь 20 спортсменок групи початкової підготовки ДЮСШ у віці 9–10 років. Під час дослідження використовувались наступні методи та методики: аналіз наукової та методичної літератури; педагогічне тестування, яке налічувало 8 фізичних тестів; методи статистичної обробки інформації. Результати: встановлено, що на початок навчально-тренувального року більшість юних гандболісток, що приймали участь у дослідженні успішно склали фізичні тести за нормативними вимогами ДЮСШ з гандболу. Тренувальні заняття, які побудовані за навчальною програмою ДЮСШ з гандболу для груп початкової підготовки 1 року навчання призводять до покращення більшості з показників фізичної підготовленості юних спортсменок. Висновки: встановлено нерівномірність змін у результатах тестування фізичної підготовленості гандболісток 9–10 років протягом навчально-тренувального року.


Повний текст:

PDF

Посилання


Базильчук, О. В. (2004). Індивідуалізація системи фізичної підготовки кваліфікованих гандболісток. (Автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту). Львів, Україна.

Бикова, О. О. (2016). «Зв'язок ефективності змагальної діяльності гандболістів 13-14 років з показниками фізичної підготовленості». Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура, Вип. 23, 16–21.

Бубела, О. Ю. (2002). Оптимізація процесу формування постави у дітей молодшого шкільного віку з використанням комп'ютерних технологій. (Автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту). Львів, Україна.

Вознюк, Т., & Дадзіс, В. (2017). «Вплив спеціалізованих тренувань на фізичну підготовленість кваліфікованих баскетболістів». Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування: науково-методичний журнал, Вип. 2. Вінниця, 18-22.

Данилов, О. О., Кубраченко, О. Г., Кушнірюк, С. Г., & Маслов, В. М. (2003). Гандбол: навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл Олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, Державний комітет України з питань фізичної культури та спорту. Київ : ФГУ.

Зайцева, В. О., & Шевченко, О. О. (2017). «Зміни рівня швидкісної та швидкісно-силової підготовленості юних тенісистів 7-9 років». Спортивные игры, №4, 19-22.

Мітова, О. (2015). «Проблеми контролю в сучасних командних спортивних іграх». Теорія та методика підготовки спортсменів, 89-95.

Несен, О. О., Помещикова, І. П., Червона, С. П., & Пащенко, Н. О. (2017). «Зміни фізичної підготовленості гандболісток 9–10 років під впливом участі у збільшеній кількості змагань протягом року». Слобожанський науково-спортивний вісник, №6 (62), 64-68.

Осіпов, В. М. (2015). «Комплексний контроль у системі управління тренованістю спортсменів у ігрових видах спорту». Спортивные игры, №1, 134-139.

Попова, Л. В., & Бикова, О. О. (2017). «Зміни показників координаційних здібностей гандболістів 13-14 років протягом року». Спортивные игры, № 4, 47-50.

Шевченко, О. О., & Лучик, В. І. (2016). «Поточний контроль швидкісно-силової підготовленості волейболістів 13-14 років». Спортивные игры, №2, 63-65.

Bykova, O., Druz, V., Pomeshchikova, I., Strelnikova, E., Strelnikov, G., Melnyk, A., & Shyriaieva, I. (2017). «Changes of technical preparedness of handball players of 13-14 years old under the influence of exercises of the coordination orientation». Journal of physical education and sport (JPES), № 17 (3), Art.185, 1899-1905.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.