Розвиток рухових якостей юних футболістів 13-14 років

Володимир Іванович Перевозник, Андрій Анатоліевич Перцухов

Анотація


Мета – встановити показники розвитку рухових якостей футболістів 13-14 років. Матеріал і методи: аналіз науково-методичної літератури, педагогічні методи дослідження, методи математичної статистики. Дослідження проводилося з футболістами ДФА «Геліос» Харків 13-14 років. Результати: в статті представлено дані, що характеризують рівень розвитку швидкісних та швидкісно-силових здібностей, загальної та спеціальної витривалості футболістів 13-14 років. Висновки: Результати проведеного дослідження свідчать про те, що показники фізичної підготовленості футболістів 13-14 років даної групи знаходиться на середньому рівні. Встановлено, що рівень розвитку швидкісних та швидкісно-силових здібностей футболістів даної групи знаходиться на недостатньому рівні. У свою чергу, оцінка загальної та спеціальної витривалості вказує на задовільний рівень підготовленості даної групи футболістів.

Ключові слова


рухові якості; бистрота; швидкісно-силові здібності; загальна витривалість; спеціальна витривалість

Повний текст:

PDF

Посилання


Абдула, А. Б., & Перцухов, А. А. (2012). Диагностика и развитие двигательных качеств юных футболистов 8-9 лет. Слобожанський науково-спортивний вісник, 1, 35-39.

Анохин, П. К. (1975). Очерки по физиологии функциональных систем. Москва: Медицина.

Бернштейн, H. A. (1966). Очерки по физиологии движений и физиологии активности. Москва: Медицина.

Годик, М. А. (2006). Физическая подготовка футболистов. Москва: Терра-спорт, Олимпия пресс.

Дубилей, В. В., & Дюбилей, П. В. (1988). Классификация возрастных групп населения. Теория и практика физической культуры, 1, 8–16.

Ермолаев, Ю. А. (1985). Возрастная физиология. Москва: Высшая школа.

Костюкевич, В. М. (2006). Управление тренировочным процессом футболистов в годичном цикле подготовки. Винница: Планер.

Лебедєв, С. І. (2016). Удосконалення тренувального процесу юних футболістів 10-12 років з урахуванням ігрового амплуа. (Кандидатська дисертація). Харків, Україна.

Новокщенов, И. Н. (2000). Специальная физическая подготовка футболистов различных игровых амплуа на этапе спортивного совершенствования. (Кандидатская диссертация). Волгоград, Россия.

Перцухов, А. А. (2008). Модельные характеристики физической подготовленности футболистов 17-19 лет. Слобожанський науково-спортивний вісник, 4, 82-86.

Перцухов, А. А. (2017). Фізична підготовленість футболістів 18-19 років. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт», 6 (88) 17, 56-61.

Тюленьков, С. Ю. (2004). Сравнительный анализ физической подготовленности футболистов раннего возраста. Теория и практика футбола, 4, 14-19.

Тюленьков, С. Ю. (2007). Теоретико-методические подходы к системе управления подготовкой футболистов высокой квалификации: монография. Москва: Физическая культура.

Уилмор, Дж. Х., & Костилл, Д. Л. (1997). Физиология спорта и двигательной активности. Киев: Олимпийская литература.

Шаленко, В. В., & Перцухов, А. А. (2010). Динаміка рухових здібностей футболістів 12-15 років. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 12, 160-162.

Шаленко, В. В., & Перцухов, А. А. (2010). Порівняльний аналіз показників фізичної підготовленості футболістів професійних команд різного рівня. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: науковий журнал. 1, 139–141.

Шаленко, В. В. (2005). Формування рухових якостей та технічної підготовленості школярів протягом безперервної футбольної підготовки. (Кандидатська дисертація). Харків, Україна.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.