Професійно-прикладна фізична підготовка студентів засобами спеціалізованих рухливих ігор

Віктор Миколайович Гузар, Сергій Миколайович Юськів

Анотація


Використання ігор дозволяє розвивати всі рухові якості, істотно вдосконалювати сенсомоторні реакції, забезпечувати покращення координаційної діяльності. Разом з тим різноманітна й різноспрямована рухова діяльність студентів під час гри супроводжується проявами позитивних емоцій та підвищує зацікавленість до занять фізичними вправами. Питання використання спортивних і рухливих ігор у фізичному вихованні студентів піднімали багато авторів. Мета дослідження: з’ясувати можливість включення рухливих ігор в навчально-тренувальний процес студентів секцій боротьби з метою удосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки. Матеріал та методи дослідження. Протягом 2017-2018 р.р. в Херсонській державній морській академії було проведено анкетування 87 студентів юнаків, які займаються в різних секціях одноборств. Методи дослідження: теоретичний аналіз літературних джерел, анкетування, педагогічні спостереження. Результати дослідження. В результаті анкетування студентів Херсонської державної морської академії встановлено, що тільки 18,2 % студентів у своїй тренувальній діяльності постійно використовують спеціалізовані рухливі ігри в техніко-тактичній підготовці, 12,1 % студентів представляють повний обсяг діяльності з цього питань, але володіють недостатньою інформацією методики використання рухливих ігор. Висновки. Встановлено, що спортивні і рухливі ігри є цікавими для студентів і можуть виступати одним з основних засобів професійно-прикладної фізичної підготовки. У навчальних програмах з фізичного виховання вузів є істотний резерв для включення спеціалізованих рухливих ігор до секційних занять без шкоди для загального  освоєння програмного матеріалу. Введення ігрового методу позитивно позначається на емоційний настрій студентів, що в свою чергу сприяє стабілізації контингенту і ефективності освоєння навчальних програм. Використання у секціях боротьби спеціалізованих рухливих ігор, близьких по структурі до дій в поєдинках, впливає на їх фізичну підготовленість студентів і результативність техніко-тактичних дій борців у змаганнях.

Ключові слова


професійно-прикладна фізична підготовка; рухливі ігри; фізичне виховання; студенти; боротьба; борці

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакаев, В. В., & Болотин, А. Э. (2013). Показатели готовности студентов к здоровьесберегающему поведению. Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта, 12 (106), 36-39. doi: 10.5930/issn.1994-4683.2013.12.106.p36-39

Болотин, А. Э., & Бакаев, В. В. (2014). Педагогическая технология управления здоровым образом жизни студентов. Ученые записки университета имени ПФ Лесгафта, 1 (107), 24-28. doi: 10.5930/issn.1994-4683.2014.01.107.p24-28.

Бриль, М. С., & Филин, В. П. (1982). Перспективи вдосконалення системи відбору юних спортсменів. Теорія і практика фізичної культури, 8, 30-32.

Геллер, О. М. (1976). До теоретичного обґрунтування застосування рухливих ігор у підготовці юних спортсменів. Матеріали Респ. науч.-метод. конф. з проблем юнацького спорту высш. спорт. мастерства. Кишинів, 90-91.

Годлевський, П. М. (2007). Психофізіологічні особливості студенток, які займаються в групах самозахисту. Молодіжний науковий вісник : Фізичне виховання і спорт : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. Луцьк, 71-74.

Годлевський, П. (2014). Керування психологічним станом студентками спортивного навчального відділення із самозахисту. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт, 14, 31-35.

Гузар, В. М. (2000a). Керівництво фізичною культурою і спортом посадовими особами. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 15, 3-8.

Гузар, В. М. (2000b). Інформація та інформаційне забезпечення фізичної культури і спорту. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 16, 3-7.

Гузар, В. М. (2001). Процес управління фізичною культурою і спортом. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 17, 9-18.

Гузар, В. М., & Гаврильченко, Л. В. (2001). Вплив деяких факторів на розвиток фізичної культури і спорту. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 6, 3-8.

Гузар, В. М., Савченко-Марущак, М. С., & Шалар, О. Г. (2016) Вплив фізичної підготовленості на властивості особистості юних каратистів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, Вип. 139, Т. I, 45-48.

Ермаков, С. С., Иващенко, С. Н., & Гузов, В. В. (2012). Особенности мотивации студентов к применению индивидуальных программ физической самоподготовки. Физическое воспитание студентов, 4, 59-61.

Калмиков, С. В., to distinguish from & Калмиков, Св. В. (1989). Спортивна боротьба для юнаків. Улан-Уде. : Пробурюють.

Москаленко, Н., & Сичова, Т. (2010). Мотиваційні пріоритети студентів до занять фізичною культурою і спортом. Спортивний вісник Придніпров'я, (2), 10-13.

Наумчук, В. І. (2000). Професійна підготовка студентів факультету фізичного виховання в процесі самостійної роботи зі спортивних ігор. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету, Серія: Педагогіка, 5, 105-112.

Наумчук, В. І. (2001). Самостійна робота зі спортивних ігор як засіб формування основ професійної майстерності майбутнього вчителя фізичної культури. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету, Серія: Педагогіка, 2, 118-123.

Пилипей, Л. П., & Шаповал, М. С. (2010). Професійно-прикладна фізична підготовка студентів засобами хокею на траві. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 1, 100-104.

Pomeshchikova, I., Iermakov, S., Bartik, O., Shevchenko, O., Nosko, M., Yermakova, T., & Nosko, Y. (2016). Influence of exercises and games with ball on vestibular stability of students with muscular-skeletal apparatus disorders. Sport Science, 9(1), 75-83.

Сорокіна, А. І. (1982). Дидактичні гри акторів-професіоналів у дитсадку: Старші групи. М. : Просвітництво.

Стрікаленко, Є. А., Гузар, В. М., & Шалар, О. Г. (2016). Проблема травматизму в кіокушин карате. Здоровье, спорт, реабилитация, 4, 73-77.

Темченко, В. А., Ковтун, Е. В., & Мальцева, Т. Н. (2016). Применение игровых видов спорта в спортивно-ориентированном физическом воспитании студентов. Спортивные игры, 2(5), 54-57.

Хоменко, В. В. Шалар, О. Г., & Дніщенко, М. В. (2017). Психологічний відбір у карате. XVII Всеукраїнська науково-практична конференція. Медико-біологічні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини. Вип 17. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 43-46.

Хомич, В. (2008). Професійно-прикладна фізична підготовка техніків-механіків. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, (2), 267-271.

Чурганов, О. А. (2018). Современное развитие непрерывного образования в системе физической культуры и спорта. Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта, 7 (161), 281-284.

Шалар, О. Г., Романюк, О., & Гузар, В. М. (2017). Фізична підготовка юних борців з таеквон-до. XVII Всеукраїнська науково-практична конференція : Медико-біологічні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 100-104.

Юрчишин, Ю. В. (2012). Технологія залучення студентів до рухової активності оздоровчої спрямованості під час фізичного виховання. Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, (16), 30-35.

Юськів, С. М., to distinguish from & Юськів К. В. (2017). Вплив фізичного виховання на психоемоційний стан студентів. V регіональна науково-практична конференція з міжнародною участю: Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту. Харків: ХДАФК, 293-297.

Юськів, С. М., Степанюк, С. І., to distinguish from Юськів, К. В., & Свирида, В. С. (2018). Закономірності розвитку дитячо-юнацького спорту. XIII Всеукраїнська наукова конференція: Актуальні проблеми юнацького спорту. Херсон : ХДУ, 144-149.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.