Зміна показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичного розвитку дівчат 11-12 років в тенісі настільному

Олег Олександрович Шевченко, Володимир Валерійович Паєвський

Анотація


Мета: дослідити зміни показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичного розвитку у дівчат 11–12 років в тенісі настільному. Матеріал і методи: Аналіз науково-методичної літератури, педагогічне тестування, медико-біологічні методи, методи математичної статистики. У дослідженні приймала участь 9 юних тенісисток 11–12 років ДЮСШ №11 м. Харків. Результати: Показники фізичного розвитку у тенісисток 11–12 років збільшилися в повторному тестуванні, але достовірна різниця була тільки у результатах вимірювання довжини тіла спортсменок (р<0,05). Середні показники спеціальної фізичної підготовленості тенісисток також мали достовірні зміни результатів в повторному тестуванні, крім вправи стрибки в довжину з місця (р>0,05). Висновки: Рівень показників спеціальної фізичної підготовленості тенісисток в цілому покращився і визначається як підготовлений. У повторному тестуванні не виявлено суттєвих зв’язків між показниками фізичного розвитку та спеціальної фізичної підготовленості. Це пов’язано с низьким та середнім рівнем зв’язків спеціальної фізичної підготовленості та фізичного розвитку і невеликим стажем спортивної підготовки в тенісі настільному спортсменок.

Ключові слова


тенісистки; підготовленість; розвиток; теніс настільний

Повний текст:

PDF

Посилання


Арзютов, Г. Н., & Зюзь, В. М. (2007). Стратегия отбора игроков в настольном теннисе. Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, (9), 6-12.

Бикова, О. О. (2016). Вплив спеціально спрямованих вправ на рівень підготовленості до змагань гандболістів 13-14 років. Health, sport, rehabilitation, 2(3), 14-19.

Гришко, Л. Г., Гришко, Ю. Ю., & Ібраїмова, М. В. (2013). Настільний теніс: навчальна програма для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ. Київ.

Конох, О. Є. (2014). Комплексне використання засобів спортивних ігор у підвищенні фізичного стану дітей 5-6 років. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту. (Кандидатська дисертація). Дніпро, Україна.

Луцик, М., Пильтяй, С., & Клиндух, Т. (2016). Вплив засобів настільного тенісу на рівень спеціальної фізичної підготовленості студентів у процесі підвищення спортивної майстерності. Науковий вісник Миколаївського національного університету. Серія: Педагогічні науки, (1), 30-33.

Полякова, А. В. (2007). Відбір перспективних спортсменів 11-13 років в настільному тенісі. Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. виховання і спорту. (11), 77-79.

Прокопенко, К. В. (2012). Характеристика впливу засобів настільного тенісу на рівень фізичної підготовленості учнів молодших класів. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (6), 35-39.

Ханюкова, О. В. (2011). Рівень розвитку спеціальних фізичних здібностей юних тенісистів. Запорізького національного університету, 173.

Шевченко, О. О. (2014). Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості юних тенісисток на етапі початкової підготовки. Слобожанський науково-спортивний вісник, (6 (44)), 126-128. dx.doi.org/10.15391/snsv.2014-6.024

Шевченко, О. О., & Асеєва, Я. Ф. (2018). Контроль рівня спеціальної фізичної підготовленості спортсменів в групі базової підготовки тенісу настільного. Спортивні ігри, (4), 60-66. doi10.5281/zenodo.1470749.

Шинкарук, O. A., Павлюк, Е. О., Свергунець, Е. М., & Флерчук, В. В. (2011). Теорія і методика дитячо-юнацького спорту. Хмельницький: ХНУ.

Шинкарук, О. А. (2018). Відбір і орієнтація спортсменів у системі багаторічної підготовки. К. : ТОВ «Планер».

Яхно, Є. (2009). Вікова динаміка фізичного розвитку і фізичної підготовленості дітей на 5-му–6-му році життя. Спортивний вісник Придніпров'я, (2-3), 41-43.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.