Характерологічні особливості суддів з гандболу

Олег Григорович Шалар, Євгеній Андрійович Стрикаленко, Віктор Миколайович Гузар, Анастасія Олегівна Куруч

##article.abstract##


Мета: полягає у визначені характерологічний особливостей особистості суддів з гандболу. Матеріал і методи: використовувались наступні методи дослідження: психолого-педагогічне анкетування та тестування психологічної структури темпераменту (Б. Смирнов), емоційності (Є. Ільїн), агресивної поведінки (Є. Ільїн, П. Ковальов), мотивації (А. Реан), характерологічних акцентуацій особистості (К. Леонгард), суб’єктивного контролю (Дж. Роттер), самоконтролю в спілкуванні (М. Снайдер); методи математичної обробки отриманих результатів. У дослідженні прийняли участь 4 суддів Європейської категорії, 3 суддів другої категорії та по одному судді Національної і першої категорії. Результати: В процесі дослідження було виявлено, що гандбольний арбітр у якого переважає екстраверсія є впевненим та рішучим, у більшості випадках, та навпаки інтроверти є більш «закриті» та менш рішучі. Негативний вплив емоцій на ефективність діяльності спостерігався у суддів початкової категорії. В той же час судді Європейської категорії є незалежними від емоційної збудливості, інтенсивності та тривалості емоцій. Такі показники були отримані завдяки більш тривалій праці над своїми помилками та досвіду. У суддів Європейської категорії (Руслан В. та Вікторія Ж.) був виявлений завищений рівень прямої вербальної та фізичної активності, що говорить про стрімку емоційну збудливість. Але, в той же час, їм притаманна міцна стриманість у складних ситуаціях змагальної діяльності. Суб’єктивним контролем володіють у повній мірі арбітри: Руслан Л. (суддя Європейської категорії), Павло Г. та Валерія В. (судді національної категорії). Їм притаманна відповідальність та вміння на об’єктивний самоаналіз своїх рішень під час матчу. Висновки: результати психологічного дослідження доводять, що гандбольні судді здатні чітко, кваліфіковано і об’єктивно оцінювати вчинки та ігрові дії спортсменів. Але тільки ґрунтовне знання теоретичних аспектів в поєднанні з постійною практичною роботою, є запорукою в проведенні суддями змагань на високому рівні, тобто без серйозних помилок.


##article.subject##


гандбол; судді; темперамент; емоційність; агресія; мотивації; акцентуації; суб’єктивний контроль; самоконтроль

##reader.fullText##

PDF

##submission.citations##


Вейнберг, Р. С. Гоулд, Д. (2001). Психологія спорту. К. : Олімпійська література.

Вундт, В. (2017). Психология в борьбе за существование. Reflexio, Т. 10, 2, 57-82.

Гринь, О. Р. (2015). Психологічне забезпечення та супровід підготовки кваліфікованих спортсменів. Київ : Олімпійська література.

Гузар, В. М., Шалар, О. Г., & Мордюк, Д. (2016). Міжособистісні відношення гандболісток і їх вплив на змагальну діяльність. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 139. Т.ІI, 218-222.

Еделев, О. С., Шалар, О. Г., Верхогляд, Д. (2014). Вплив авторитету тренера на спортивну діяльність веслярів-академістів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 108-111

Ильин Е. П. (2010) Психология спорта. СПб. : Питер.

Кедровский, Б. Г., Шалар, О. Г., Гриневич, А. В. (2013). Взаимопонимание тренеров с юными спортсменами. Физическое воспитание студентов, 4, 31-34. doi: 10.6084/m9.figshare.669666

Козіна, Ж. Л., Слюсарев, В. Ф., & Волков, Є. П. (2004). Факторна структура підготовленості гандболістів високого класу. Педагогіка, психологія та мед-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 13, 39-47.

Коцан, І. Я., Ложкін, Г. В., & Мушкевич, М. І. (2011). Психологія здоров’я людини. Луцьк: РВВ ―Вежа.

Жосан, I. А., Стрикаленко, E. A., & Шалар, O. Г (2014). Методика развития и комплексный контроль скоростно-силовых качеств гандболисток высокого класса. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 9, 24-29.

Платонов, В. (2018). Cтруктура и содержание непосредственной подготовки спортсменов высокой квалификации к главным соревнованиям. Наука в олимпийском спорте, 2, 17-41.

Подтикан, М. П., Помещикова, І. П., & Ширяєва, І. В. (2017). Рівень підготовленості баскетбольних арбітрів до змагань. Спортивні ігри, (4), 42-46.

Помещикова, І. П., Микита, П. П., & Ломан, С. А. (2018). Напрями підготовки арбітрів у баскетболі. Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах, 2, 66-70.

Помещикова, І. П., Пащенко, Н. О., & Печников, О. Д. (2013). Підвищення рівня спеціальної підготовленості молодих баскетбольних арбітрів. Слобожанський науково-спортивний вісник, (5 (38)), 192-195.

Стрикаленко, E. A., & Шалар, O. Г., (2017). Вплив інтелектуальних здібностей на ефективність змагальної діяльності гандболісток високого класу. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, Вип. 147, Т.ІІ., 255-258.

Уэйнберг, Р. С. & Гоулд, Д. (1998). Основы психологии спорта и физической культуры. Киев : Олимпийская литература.

Шалар, О. Г., Снопова, Ю. А. & Стрикаленко, Е. А. (2010). Психологическая совместимость женской гандбольной команды. Физическое воспитание студентов, 1, 109-112.

Шалар, O., Жосан, І., Шум, Д. & Стрикаленко, Є. (2014). Властивості темпераменту і волі гандболісток різного ігрового амплуа. Спортивний вісник Придніпров’я, 40-43.

Шалар, О., Милославський, М., & Федіна, А. (2009) Особливості підготовки арбітрів у гандболі. Актуальні проблеми юнацького спорту, 48-54

Шалар, О. Г., Стрикаленко, Є. А., Гузар, В. М. (2019). Особливості формування командної згуртованості юних спортсменок в ігрових видах спорту. Спортивні ігри, 3 (13), 64-73. doi: 10.15391/si.2019-3.08

Яковлев, Б. П., Бабушкин, Г. Д., Науменко, Е. А., Сальников, В. А., Апокин, В. В., Бабушкин, Е. Г., Шумилин, А. П. (2016). Психология физической культуры. Москва: Спорт.

Strykalenko, Yevgeniy, Zhosan, Ihor & Shalar, Oleh. (2017). Intellectual abilities high-end handball players of different playing roles. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 4 (40), 128-133.

Huzar, V. M. (2001). The process of physical culture and sport management. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 17, 9-18.

Huzar, V. N., Shalar, O. H., Norik, A. O. (2014). Relationship as an aspect of psychological climate of women's soccer team. Physical education of students, 2, 8-12. doi:10. 6084/m9.fighare.906307