Pedagogical technologies of formation of responsible attitude to health and healthy lifestyle in students of institutions of higher education

K.S. Gordeeva, V.M. Prystynskyi, A.V. Osiptsov

Abstract


The purpose of the work is to establish the factors of influence, to justify the degree of formation and to test experimentally the effectiveness of pedagogical technologies for the formation of a responsible attitude towards health and a healthy lifestyle in students of institutions of higher education. Material and methods. The definition and experimental verification of the effectiveness of pedagogical technologies for the formation of a responsible attitude to the health and healthy lifestyle of students was carried out on the basis of the Department of Theoretical and Methodological Foundations of Physical Education and Rehabilitation, the Department of Human Health and Physical Education and the Scientific Research Laboratory for the Interaction of the Spiritual and Physical Development of Children and students of the "Donbass State Pedagogical University" (Slavyansk). 49 students of the second year of the faculty of physical education were involved in experimental research; 42 first and second year students of the Faculty of Psychology, Economics and Management; 57 students of the first and second years of the Faculty of Philology. Results. Indicators of the level of knowledge among students about the impact of motor activity on the state of human health are defined. The positive dynamics of the formation of the responsible attitude to health and a healthy lifestyle among students was established, in which the high level increased by an average of 19,2 % (in control groups – by 2,3 %); the number of students who developed a responsible attitude toward health corresponds to a low level in the experimental groups decreased by an average of 31,7 %, and in the control groups – by 3,1 %. Conclusions. It is confirmed that the pedagogical technologies for the formation of a responsible attitude of students to health and a healthy lifestyle are quite effective and can be introduced into the educational process of physical education of higher education institutions of III-IV levels of accreditation.

Keywords


pedagogical technologies; potential; health; potential; motor activity; health culture; students

References


Boichuk, Yu. (2015). Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii vyshchii osviti [Competency approach in modern higher education]. Novyi kolehium, 38-44.

Boichuk, Yu. (2012). Optymizatsiia osvitnoho seredovyshcha yak osnova zdorov’iazberezhennia uchasnykiv osvitnoho protsesu [Optimization of the educational environment as a basis of healthcare of participants in the educational process]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 2, 137-145.

Gavrishova Ye.V., Gorelov A.A. (2013). O regulirovanii dvigatelnoy aktivnosti studentov s uchetom motivatsii dostizheniya uspekha ili izbeganiya neudach [On regulating the motor activity of students, taking into account the motivation to achieve success or avoid failures]. Fizicheskoe vospitanie studentov, 5, 18-24. doi:10.6084/m9.figshare.781324.

Hruzhevskyi V.O. (2014). Zdorov’ia yak tsinnist u protsesi formuvannia osobystisno oriientovanoi motyvatsii studentiv do fizychnoho vykhovannia [Health as a value in the process of forming a personally oriented motivation of students for physical education]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, 2, 20-24. doi:10.6084/m9.figshare.926506.

Davydova T.M. (2015). Formuvannia kultury zdorovoho sposobu zhyttia shkoliariv yak odna z kliuchovykh problem suchasnoho zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu [Formation of a healthy lifestyle culture as one of the key issues in a modern educational institution]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, 18-23. doi:10.15561/18189172.2015.1003.

Danylko M. (2011). Uprovadzhennia pedahohichnykh tekhnolohii fizychnoho vykhovannia ta sportu shchodo metodolohichnykh osnov formuvannia hotovnosti maibutnoho vchytelia fizychnoi kultury [Implementation of pedagogical technologies of physical education and sports on the methodological foundations for forming the readiness of the future teacher of physical culture]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorov’ia u suchasnomu suspilstvi, 2 (14), 26-31.

Druz V.A., Yermakov S.S., Nosko N.A., Shesterova L.Ye., Novitskaya N.A. (2017). Problemy individualizatsii fizicheskoy podgotovki studencheskoy molodezhi [Problems of Individualization of the Physical Training of Student Youth]. Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya і sportu, 2, 51-59.

Yermakov S.S., Ivashchenko S.N., Guzov V.V. (2012). Osobennosti motivatsii studentov k primeneniyu individualnykh programm fizicheskoy samopodgotovki [Features of students' motivation to apply individual programs of physical self-training]. Fizicheskoe vospitanie studentov, 4, 59-61.

Ionova Ye.N. (2013). Formirovanie zdorovya lichnosti: opyt Valdorfskoy shkoly [Formation of personal health: the experience of the Waldorf School]. Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya і sportu, 10, 35-40. doi:10.6084/m9.figshare.775337.

Kramida I.Ye. (2013). Zanyatiya po fizicheskoy kulture dlya studentov raznykh meditsinskikh grupp kak faktory oslableniya vrednykh privychek u studentov [Classes on physical culture for students of different medical groups as factors of weakening of bad habits among students]. Fizicheskoe vospitanie studentov, 4, 46-50. doi:10.6084/m9.figshare.669680.

Leyfa A.V., Zheleznyak Yu.D. (2017). Vliyanie fizicheskoy aktivnosti na kachestvo zhizni studentov [The influence of physical activity on the quality of life of students]. Fizicheskoe vospitanie studentov, 5, 244-248.

Leyfa A.V. (2013). Sotsialnye osnovy formirovaniya fizicheskoy aktivnosti studencheskoy molodezhi v aspekte ikh kachestva zhizni [Social bases of formation of physical activity of student's youth in aspect of their quality of life]. Fizicheskoe vospitanie studentov, 3, 35-41 doi:10.6084/m9.figshare.662600.

Nosko M.O. (2009). Pidvyshchennia rivnia rukhovoi aktyvnosti yak chynnyk zmitsnennia zdorov’ia uchniv ta studentskoi molodi [Increase in motor activity as a factor in health promotion of students and students]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho ped. un-tu im. T.H. Shevchenka, 69, 144-150.

Omelchenko S.O. (2017). Vidkryta sotsialno-pedahohichna systema vyshchoho navchalnoho zakladu yak peredumova stvorennia valeonasychenoho zdorovʼiazberezhuvalnoho prostoru [The socio-pedagogical system of higher educational institution is opened as a prerequisite for the creation of a vacant and healthy healthcare space]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka, 8 (77), 205-216.

Pedahohichni tekhnolohii osobystisno oriientovanoho formuvannia v uchniv zahalnoosvitnoi shkoly kultury zdorov’ia: teoriia ta praktyka [Pedagogical technologies of personally oriented formation in students of a general education school of health culture]. Navchalnyi posibnyk za red. V.H. Hryhorenka, S.O. Omelchenko. Slov’iansk: DDPU, 2010. 347.

Pristinskiy V.N., Osiptsov A.V. (2012). Innovatsionnost v razrabotke kreativnykh pedagogicheskikh tekhnologiy formirovaniya zdorovesberegayushchego obrazovatelnogo prostranstva universiteta [Innovation in the development of creative pedagogical technologies for the formation of the health-saving educational space of the university]. Dukhovnіst osobistostі: metodologіya, teorіya і praktika, 2 (49), 124-133.

Pristinskiy V.N. (2014). Integratsiya sovremennoy nauki i praktiki v formirovanii valeologicheskogo mirovozzreniya studentov vysshikh uchebnykh zavedeniy [Integration of modern science and practice in the formation of the valeological worldview of students of higher educational institutions]. Obrazovanie i nauka: problemy i perspektivy razvitiya, 127-133.

Sotsializatsiia ditei i pidlitkiv zasobamy osvitno-vykhovnoi ozdorovchoi roboty [Socialization of children and adolescents by means of educational and educational health work]. Navchalno-metodychnyi posibnyk za red. S.O. Omelchenko, V.M. Prystynskoho. Slov’iansk : DDPU, 2014. 208.

Fotyniuk V.H. (2017). Stan zdorov’iazberezhennia ta fizkulturno-ozdorovchykh zaniat studentiv pershoho kursu [The state of healthcare and fitness classes for first-year students]. Fyzycheskoe vospytanye studentov, 1. 17-21.

Futornyy S.M. (2013). Problema defitsita dvigatelnoy aktivnosti studencheskoy molodezhi [Problem of deficit of motor activity of student youth]. Fizicheskoe vospitanie studentov, 3, 75-79. doi:10.6084/ m9.figshare.663631.

Khalaitsan A.P. (2014). Formuvannia osnov kultury zdorov’ia yak pedahohichna problema [Formation of the fundamentals of health culture as a pedagogical problem]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, 8, 22-27.

Druz V.A., Iermakov S.S., Nosko M.O., Shesterova L.Ye., Novitskaya N.A. (2017). The problems of students’ physical training individualization. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 21(2), 51-59. doi:10.15561/18189172.2017.0201.

Evans J., Davies B., Wright J. (2004). Body knowledge and control: Studies in the sociology of physical education and health. London, England: Routledge. 100-105.

Flora P.K., Faulkner G.E.J. (2007). Physical Activity. Journal of Intergenerational Relationships, 4 (4), 63-74. doi:10.1300/J194v04n04_05.

Kagotho N. A. (2011). Longitudinal Analysis of Physical Activity among Foreign-born Individuals. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 21 (5), 540-554. doi:10.1080/10911359.2011.580243.

Lyvers M., Hall T., Bahr M. (2009). Smoking and psychological health in relation to country of origin. International Journal of Psychology, 44 (5), 387-392.

Nooshing Benar, Ayoub Behrozi, Manizheh Mansor Sadeghi, Mahdi Mohammadi, Maryam Yosefi (2013). The consideration of attitude and motives relative to leisure time activities in students of Guilan University, Iran. Physical Education of Students, 4, 101-107. doi:10.6084/m9.figshare.681647.

Rink J.E. (2009). Designing the physical education curriculum: promoting active life styles. Boston, McGraw-Hill Higher Education, 250.

Romanowska-Tołłoczko A. (2011). Styl życia studentów oceniany w kontekście zachowań zdrowotnych. Hygeia Public Heath, 46 (1), 89-93.
DOI: http://dx.doi.org/10.34142/zenodo.1467970

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Health, sport, rehabilitation

License Creative Commons BY