health; sport; physical; upbringing; training; rehabilitation; recreation; restoring

Vol 6, No 2 (2020)

Health, sport, rehabilitation

DOI: http://dx.doi.org/10.34142/HSR.2020.06.02

Full Issue

View or download the full issue PDF (Russian) PDF PDF (Українська)

Table of Contents

Articles

Bintang Adi Prasetya, Muchsin Doewes, Slamet Riyadi
PDF
9-19
B.M. Mytskan, Z.M. Ostapiak, T.S. Mytskan
PDF
20-32
O.V. Martyniuk, V.M. Vilyanskiy, G.M. Shamardina
PDF
33-40
O.V. Musiyenko, R.V. Chopyk, N.B. Kizlo
PDF
41-49
R.M. Horbata
PDF
50-55
Felinda Sari, Agus Kristiyanto, Tri Aprilijanto Utomo
PDF
56-62
K.I. Pіrogova, O.S. Mykytchyk, O.V. Martyniuk
PDF
63-72
Iu.V. Rykalov, N.M. Goncharova
PDF
73-82