health; sport; physical; upbringing; training; rehabilitation; recreation; restoring

Vol 2, No 1 (2016)

Zdorov’â, sport, reabìlìtacìâ [Health, Sport, Rehabilitation]

Specialized scientific publication on the problems of physical education, sports, the formation of a healthy lifestyle, rehabilitation, recreation.

Full Issue

View or download the full issue PDF (Russian)

Table of Contents

Articles

Ш.Г. Абдурахманов, M.Г. Караев, Р.Ш. Абдурахманов
2-5
О.К. Асекретов, В.А. Антипов, С.А. Горелов
6-8
И.Н. Герасимова, В.И. Иванов
9-10
Д.Е. Егоров, И.В. Куликова, С.А. Восковский
11-13
С.С. Ермаков, Ж.Л. Козина, М. Цеслицка, Р. Мушкета, М. Кржемински, Б. Станкевич
14-18
М.П. Кашкова
19-21
Т.Н. Клепцова
22-26
Ж.Л. Козина, А.И. Чуприна, Л.В. Гринь, В.В. Колисниченко
27-30
М.В. Ковалева, Н.А Груздева
31-33
Е.Н. Коноплева
34-36
А.П. Коруковец, , В.К. Евсеева
37-39
, Е.А. Бондарь, А.П. Коруковец
40-42
, А. Н. Коленченко
43-45
Е.А. Майстренко, А.А. Макаров
46-48
О.В. Петрюк,
49-50
В.А. Попов, В.К. Климова
51-52
В.Ю. Радоуцкий, Д. Е. Егоров, Н.Н. Северин
53-55