health; sport; physical; upbringing; training; rehabilitation; recreation; restoring

Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Ahmad, M.Ayaz., University of Tabuk, Saudi Arabia P.O. Box 741, University of Tabuk, 71491, Saudi Arabia

B

Barybina, L.M.
Bazilyuk, T.A.
Bazyliuk, T.A.
Bejga, P.
Borovskaya, O.Yu.

C

Ceslitska, M.
Chuprina, A.I.
Cieślicka, M.

G

Grin, L.V.

I

Iermakov, S.S.
Ivanova, G. V., Siberian Federal University, 79, Svobodny pr., Krasnoyarsk, 660041, Russia

K

Kalinicenko, V.E.
Kazina, V.V.
Kolman, O. Y, Siberian Federal University; 79, Svobodny pr., Krasnoyarsk, 660041, Russia
Kostyrko, A.A.
Kozin, O.V.
Kozin, S.V.
Kozina, Zh.L
Kozina, Zh.L
Kozina, Zh.L.
Kozina, Zh.L., H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University Alchevskyh str. 29, Kharkov, 61002,
Krzheminskii, M.
Kudryavtsev, M. D., Siberian Federal University; 79, Svobodny pr., Krasnoyarsk, 660041, Russia; Reshetnev Siberian State University of Science and Technology; Office A-406, 31, Krasnoyarsky Rabochy Av., 660014, Krasnoyarsk, Russia; The Siberian Law Institute of the Mini
Kudryavtsev, M.D.

M

Mushketa, R.
Muszkieta, R.

P

Polishchuk, S.B., H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University; Altshevskih str. 29, Kharkov, 61002, Ukraine
Popel, S.

S

Safronova, T.N.
Seryy, A.V., H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University; Altshevskih str. 29, Kharkov, 61002, Ukraine
Sobko, I.N.

Z

Zhyhaieva, M.V.Х

Хворов, В.А.
Хапсаліс, Г.Л.
Хайдер Хусcейн, Ал-Хасани Мустафа
Харченко, Є.С.
Харченко, Е. С.

А

Акинин, Л. А.
Антипов, В.А.
Антипов, В.О.
Антипова, О.В.
Антипова, Е.В
Антипова, Е.В.
Антонов, О.В.

(Ukraine)
Амельченко, И.А.

1 - 50 of 381 Items    1 2 3 4 5 6 7 8 > >>