health; sport; physical; upbringing; training; rehabilitation; recreation; restoring

Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

V

Vasilyev, Yu.K.
Vasilyev, Yu.K., National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
Vasilyev, Yu.K., The National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
Vilvitskii, V.O., H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Vilyanskiy, V.M., National Technical University "Dnipro Polytechnic"
Vitomskyi, V. V., National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Vitomskyi, V.V., National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Vitomskа, M. V., National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Vitomskа, M.V., National University of Physical Education and Sport of Ukraine

1 - 9 of 9 Items