ДЕЯКІ АСПЕКТ РОБОТ ІНСТРУКТОРА ПО СПОРТУ В ДТЯЧХ ЗАКЛАДАХ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧНКУ

Л. К. Грищенко, О. М. Школа

Аннотация


Визначальною метою усіх компонентів системи освіти дітей шкільного віку є їх всебічний розвиток як особистостей, розвиток їх талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей тощо. Іншими словами, провідним завданням освіти є формування психічного, соціального, духовного та фізичного благополуччя дітей.

Полный текст:

PDF

Литература


Березина Н. О. Організація виховної роботи в оздоровчих закладах: метод. посібник / Н. О. Березина, Н. І. Косарева, Л. М. Павлов, А. П. Тараканова. – Київ, 2004. – 220 c.

Грищенко Л. К. Організація та методика проведення фізкультурно-оздоровчої роботи у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку: метод. розробка / Л. К. Грищенко, Д. В. Пятницька. – Х : КЗ «ХГПА» ХОР, 2012. – 82 с.

Жданович Ю. Змістовне дозвілля підлітків: проблеми й перспективи / Ю. Жданович // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – К., 2007. – № 3. – С. 23-30.

Короп Ю. А. Физическое воспитание в спортивно-оздоровительных лагерях / Ю. А. Короп, С. Ф. Цвек. – Киев: Здоров'я, 1988. – 136 с.

Настенко Н. В. Барви сонячного літа: навч. метод. посіб. для директорів літніх таборів, вожатих, вихователів, інструкторів з фізкультури і спорту, плавання та педагогів-організаторів літнього відпочинку / Н. В. Настенко, Г. А. Каліберда, Л. Л. Халецька, В. О. Сліпак. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 50 с.

Приходько А. ?. ?стоки становления оздоровительной работы с учащимися в период каникул в Украине (конец ХІХ – начало ХХ в.) / А. ?. Приходько // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. праць за ред. проф. Єрмакова С.С. – Х., 2007. – № 2. – С. 113–118.

Шутка Г. І. Фізичний розвиток дітей у літніх оздоровчих таборах як актуальна соціально-педагогічна проблема // Соціалізація особистості / Г. І. Шутка. – Київ: НПУ, 2000. – С.69-76.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.