ПІДВЩЕННЯ МОТВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТТЬ ФІЗЧНМ ВПРАВАМ

О.А. Димар, І.В. Кривенцова, О.В. Іванов

Аннотация


Важко заперечувати важливе значення освіти та науки в розвитку суспільства. Призначення освіти – сформувати професійно і соціально компетентну особистість, здатну до творчості та самовизначення в сучасних умовах, що постійно змінюються. 

Полный текст:

PDF

Литература


Бальсевич В.К. Физическая культура: молодежь и современность / В.К. Бальсевич, Л.?. Лубышева // Теория и практика физической культуры. – М., 1995. – № 4. – С. 2-8.

Кривенцова І.В. Аналіз фехтування як навчальної дисципліни педагогічного ВНЗ / І.В. Кривенцова // Теорія та методика фізичного виховання. – Харків: ОВС, 2012. – № 3. – С. 8-11.

Кривенцова І.В. Особливості методики викладання фехтування студентам педагогічного ВНЗ/ І.В. Кривенцова, В.Г. Клименченко, І.І. Одокієнко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – № 11. – С. 14-18.

Максименко А.М. Основы теории и методики физической культуры: учеб. пособие для студентов вузов / А.М. Максименко. – М., 2001. – 470с.

Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Введение в предмет: учеб. для высших спец. физкульт. учеб. завед. / Л.П. Матвеев. – СПб.: Лань, 2003. – 390 с.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.