ЧЕР-ДАНС ЯК ОДН ІЗ ВДІВ РУХОВОЇ АКТВНОСТІ СТУДЕНТІВ ВЩХ НАВЧАЛЬНХ ЗАКЛАДІВ

Д.В. Пятницька

Аннотация


Одна з найважливіших проблем сучасної молоді, зокрема студентів є низький рівень їх здоров’я. Цим питанням займалися багато дослідників. Найбільш засмучує той факт, що за час навчання у вищих навчальних закладах кількість студентів з низькою фізичною підготовленістю та різними видами захворювання збільшуються. 


Полный текст:

PDF

Литература


Підлужняк А.І., Шемчак І.А Підвищення рівня здоров’я студентів ВНЗ за допомогою ігрових видів спорту [Електронный ресурс] / Подлужняк А.І., Шемчак І.А. – Режим доступа: http://www.stattionline.org.ua/sport/77/12657-pidvishhennya-rivnya-zdorovya-studentiv-vnz-za-dopomogoyu-igrovix-vidiv-sportu.html

Підлужняк О.І., Шемчак І.А. Вплив занять туризмом студентів вищих навчальних закладів на формування здорового способу життя [Електронный ресурс] / Подлужняк А.І., Шемчак І.А. – Режим доступа: http://tourlib.net/statti_ukr/pidluzhnjak.htm /2010.

Черлидинг [Електронный ресурс] http://primo34.ru/cheerleding

Черлидинг [Електронный ресурс] http://rechitsaoo.by/news/37

Школа О.М. Методика використання оздоровчих технологій з нетрадиційних видів гімнастики: практичні рекомендації / О.М. Школа, О.В. Фоменко. – Харків: ХГПА, 2014. – 70 с.

Школа О.М. Теорія та методика навчання: аеробіка / О.М. Школа, І. М. Журавльова. – Х.: СПДФО Бровін О.А., 2012. – 264 с.

Хуторской А.В. Современные педагогические инновации на уроке [Електронный ресурс] / А.В. Хуторской. – Режим доступа: http:eidos. ru / journal / 2007/ 0705 – 4. htm.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.