ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУР МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ ВЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Д. В. Сичов, В.В. Аксьонов

Аннотация


Однією з багатоаспектних сучасних проблем, що має актуальне соціальне і наукове значення є проблема формквання культури майбутнього фахівця. Тенденції гуманізації і індивідуалізації навчального процесу у вищій школі змушують переглянути не тільки зміст, технології і організаційні форми навчального процесу, а й зовсім по-іншому поставити проблеми виховання, освіти і розвитку особистості, формування її культури 

Полный текст:

PDF

Литература


Гафія А.С. Відкрита освіта в освітньо-інформаційному просторі / А.С. Гафія // Рідна школа, 2003. – № 3. – 129 с.

Гуманізація процесу навчання у вищій школі: Навч. посібник / За ред. С.П. Бондар. – 2-е вид. доповн. – К.: Стилос, 2001. – 432 с.

Корсар К.Н. Наукові підстави особистісно орієнтованої освіти / К.Н. Корсар // Директор школи, 2003. – №43. – С. 15-21.

Красикова Т.І. Виховна робота як фактор гуманізації навчально-виховного процесу: Збірник матер. наук.-практ. конф. / Красикова Т.І.– Харків: Константа, 2004. – С. 70-74.

Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи) / В.Г. Кремень. – К.: Грамота, 2003. – 182 с.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.