РІВЕНЬ ФІЗЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛ

В.В. Спіцин

Аннотация


Проведене дослідження показало, що планування навчальної роботи з фізичного виховання у загальноосвітній школі повинне здійснюватися протягом усього періоду навчання в школі, з урахуванням сенситивних періодів розвитку фізичних якостей, які притаманні кожній віковій групі.

Полный текст:

PDF

Литература


Вільчковський Е.С. Система фізичного виховання молодших школярів. Навчально-методичний посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 232 с.

Круцевич Т.Ю. Кузнецова З.І. Как вести контроль за двигательной подготовленностью школьников. // Физкультура в школе. – № 1, 2000. – 72 с.

Лях В.?. Тесты в физическом воспитании школьников // Пособие для учителя. – М. ; ООО «Фирма-издательство ACT», 1998. – 54 с.

Кожемякіна В. Особливості підходів до оцінки фізичної підготовленості школярів молодших класів / В. Кожемякіна // Молода спортивна наука України. Зб. Наук. статей. – Львів: ЛДІФК. 2001. – Вип. 5. – Т. 1. – С. 214–215 .


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.